Hakulinen, L. ”Ankaran Sukua”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 156, https://journal.fi/virittaja/article/view/31864.