Ruoppila, V. ”Seisoalla ja istualla rinnakkaismuotoineen”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 181, https://journal.fi/virittaja/article/view/31872.