Itkonen, T. I. ”Suomen lappalaisten työkaluista ja metallitekniikasta”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 198, https://journal.fi/virittaja/article/view/31879.