Joki, A. J. ”Etäistä äännehistoriaa”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 385, https://journal.fi/virittaja/article/view/31906.