Haavio, M. ”Virittäjän vainajia”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 52, https://journal.fi/virittaja/article/view/31908.