Väänänen, V. ”Latinaisperäisten sanojen etuvokaalia edeltävän c:n ääntämisestä”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 95, https://journal.fi/virittaja/article/view/31924.