Setälä, V. ”Ettei unohtuisi”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 99, https://journal.fi/virittaja/article/view/31926.