Lid, N. ”Oslon yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten vakinaisen professorin viran perustaminen ja täyttäminen”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 212, https://journal.fi/virittaja/article/view/31940.