Leskinen, E. ”E. V. Ahtia 80-vuotias”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 376, https://journal.fi/virittaja/article/view/31971.