Nieminen, K. ”Lauseopin Seikkoja”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 411, https://journal.fi/virittaja/article/view/31977.