Hakulinen, L. ”Hyvä Suomentaja”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 422, https://journal.fi/virittaja/article/view/31986.