Virtaranta, P. ”Kielitieteen periaateoppia”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 67, https://journal.fi/virittaja/article/view/31991.