Kettunen, L. ”Aimo Turusen väitöskirja lyydiläismurteista”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 79, https://journal.fi/virittaja/article/view/31995.