Saarimaa, E. A. ”Kielenhuoltoa ja kielentutkimusta”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 218, https://journal.fi/virittaja/article/view/32013.