Haltsonen, S. ”Vuoden 1850 kielisäännöksen historiaa”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 400, https://journal.fi/virittaja/article/view/32026.