Ruoppila, V. ”Muikun Nimitykset Suomen Murteissa”. Virittäjä, vsk. 66, nro 3, tammikuuta 1962, s. 288, https://journal.fi/virittaja/article/view/34472.