Kurki, T. ”Murteenseuruun Ensisatoa. Murrepiirteiden säilyminen Ja Muutos”. Virittäjä, Vsk. 105, nro 3, tammikuuta 2001, s. 431, https://journal.fi/virittaja/article/view/40114.