Ikola, O. ”Entten tentten teelikamentten: Erään lastenlorun arvoitus”. Virittäjä, vsk. 106, nro 1, tammikuuta 2002, s. 85, https://journal.fi/virittaja/article/view/40155.