Kauppinen, A. ”Kieli - Selviytymisstrategia”. Virittäjä, vsk. 109, nro 1, tammikuuta 2005, s. 83, https://journal.fi/virittaja/article/view/40388.