Siiroinen, M. ”Aikamatkoja Ja nykypäivää äänitallenteiden Maailmassa. Suomen Kielen Nauhoitearkiston 50-Vuotisjuhlavuoden Satoa”. Virittäjä, vsk. 114, nro 3, syyskuuta 2010, https://journal.fi/virittaja/article/view/4356.