Berg, M. ”Referointi, Erittelymuotti Ja Tekstitaidon Koe [Discourse Presentations and Expository Schemes in the Finnish Matriculation Examination of Literary Skills]”. Virittäjä, vsk. 115, nro 3, lokakuuta 2011, https://journal.fi/virittaja/article/view/4548.