Berg, M. ”Referointi, erittelymuotti ja tekstitaidon koe [Discourse presentations and expository schemes in the Finnish matriculation examination of literary skills]”. Virittäjä, vsk. 115, nro 3, lokakuuta 2011, https://journal.fi/virittaja/article/view/4548.