Tammelin-Laine, T. ”Aletaan alusta. Luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa”. Virittäjä, vsk. 119, nro 2, heinäkuuta 2015, https://journal.fi/virittaja/article/view/50957.