Haapanen, L. ”Haastatteludiskurssin Rekontekstualisointi Sitaateiksi Lehtijuttuun [Recontextualising Interview Discourse into Quotations for Written Media]”. Virittäjä, Vsk. 120, nro 2, kesäkuuta 2016, https://journal.fi/virittaja/article/view/51313.