Salminen, J. ”Mitä Tarkoittaa <i>epäillä</i>? <i>Epäillä</I&gt;-Verbin Polaarisesta Merkitysvariaatiosta Nykysuomessa”. Virittäjä, Vsk. 121, nro 1, maaliskuuta 2017, https://journal.fi/virittaja/article/view/52322.