Salminen, J. ”Mitä tarkoittaa <i>epäillä</i>? <i>Epäillä</i>-verbin polaarisesta merkitysvariaatiosta nykysuomessa”. Virittäjä, vsk. 121, nro 1, huhtikuuta 2017, https://journal.fi/virittaja/article/view/52322.