Honkola, T. ”Kielten Makro- Ja Mikroevoluutio: Kielten Erkaantumisen Tutkiminen Evoluutiobiologisista lähtökohdista”. Virittäjä, Vsk. 120, nro 1, maaliskuuta 2016, https://journal.fi/virittaja/article/view/55518.