Honko, M., S. Jarvis, ja S. Vainio. ”Lukijat Sanaston Monimuotoisuutta määrittämässä: Leksikaalisen Diversiteetin Tarkastelua määrällisen Ja Laadullisen Tutkimuksen Rajapinnassa”. Virittäjä, vsk. 123, nro 1, maaliskuuta 2019, doi:10.23982/vir.59025.