Lehtonen, M. ”Havaintoja lyhentämiskäytänteistä eräissä 1500-Luvun Suomalaisissa käsikirjoitusteksteissä”. Virittäjä, Vsk. 123, nro 2, kesäkuuta 2019, doi:10.23982/vir.65395.