Pietikäinen, S. ”Kieli-Ideologiat Arjessa. Neksusanalyysi Monikielisen Inarinsaamenpuhujan kielielämäkerrassa [Language Ideologies in Practice: A Nexus Analysis of a Multilingual Inari Sámi speaker’s Language Biography]”. Virittäjä, Vsk. 116, nro 3, marraskuuta 2012, https://journal.fi/virittaja/article/view/7162.