Karjalainen, A. ”Liikkuva ja muuttuva suomi. Diskursiivis-etnografinen tutkimus amerikansuomalaisten kielielämäkerroista”. Virittäjä, vsk. 116, nro 4, joulukuuta 2012, https://journal.fi/virittaja/article/view/7486.