Mäntynen, A. ”Etnografinen Tutkimus Suomalaisuuden Representaatioista Ruotsissa”. Virittäjä, Vsk. 117, nro 1, maaliskuuta 2013, https://journal.fi/virittaja/article/view/7645.