Katajamäki, H. ”Tekijän Identiteetti Taloussanomalehtien pääkirjoituksissa: Pääkirjoitustoimittajan Sosiaalisesta Roolista Tuotettu, Teksteistä Tulkittu”. Virittäjä, Vsk. 123, nro 1, maaliskuuta 2019, doi:10.23982/vir.77509.