Eilola, L. ”Keholliset Ja Materiaaliset Sananselityssekvenssit Aikuisten S2-Lukutaito-Opiskelijoiden Luokkahuonevuorovaikutuksessa”. Virittäjä, vsk. 124, nro 2, kesäkuuta 2020, doi:10.23982/vir.77994.