Rahkonen, P. ”Suomen Etymologisesti läpinäkymätöntä vesistönimistöä [Etymological Opacity in Finnish Hydronyms]”. Virittäjä, Vsk. 117, nro 1, maaliskuuta 2013, https://journal.fi/virittaja/article/view/7843.