Leskelä, Leealaura. ”Selkopuhetta! (TULOSSA): Puhuttu selkokieli kehitysvammaisen henkilön ja ammattilaisen vuorovaikutuksessa”. Virittäjä 127, no. 3 (lokakuuta 10, 2023). Viitattu helmikuuta 25, 2024. https://journal.fi/virittaja/article/view/126829.