Repo, Elisa. ”Yhdessä kohti kielitietoista koulua: Näkökulmia lisääntyvän kielellisen moninaisuuden tukemiseen”. Virittäjä 127, no. 3 (lokakuuta 10, 2023). Viitattu helmikuuta 22, 2024. https://journal.fi/virittaja/article/view/127578.