Silvennoinen, Olli O. ”Analogian ja kontrastin ongelma kognitiivisessa kielitieteessä”. Virittäjä 127, no. 3 (lokakuuta 10, 2023). Viitattu helmikuuta 25, 2024. https://journal.fi/virittaja/article/view/129032.