Ruoppila, Veikko. ”Seisoalla ja istualla rinnakkaismuotoineen”. Virittäjä 51 (tammikuuta 1, 1947): 181. Viitattu huhtikuuta 18, 2024. https://journal.fi/virittaja/article/view/31872.