Leskinen, Eino. ”E. V. Ahtia 80-vuotias”. Virittäjä 51 (tammikuuta 1, 1947): 376. Viitattu huhtikuuta 22, 2024. https://journal.fi/virittaja/article/view/31971.