Virtaranta, Pertti. ”Kielitieteen periaateoppia”. Virittäjä 51 (tammikuuta 1, 1947): 67. Viitattu huhtikuuta 22, 2024. https://journal.fi/virittaja/article/view/31991.