Saarimaa, E. A. ”Kielenhuoltoa ja kielentutkimusta”. Virittäjä 51 (tammikuuta 1, 1947): 218. Viitattu huhtikuuta 24, 2024. https://journal.fi/virittaja/article/view/32013.