Ruoppila, Veikko. ”Muikun nimitykset suomen murteissa”. Virittäjä 66, no. 3 (tammikuuta 3, 1962): 288. Viitattu joulukuuta 4, 2023. https://journal.fi/virittaja/article/view/34472.