Kaivapalu, Annekatrin. ”Vironkielisen Suomenoppijan äidinkieli – Ongelma, Haaste Vai Voimavara? [Estonian As the First Language of a Learner of Finnish: Problem, Challenge or resource?]”. Virittäjä 113, no. 3 (syyskuuta 1, 2009). Viitattu marraskuuta 28, 2021. https://journal.fi/virittaja/article/view/4203.