Berg, Maarit. ”Referointi, erittelymuotti ja tekstitaidon koe [Discourse presentations and expository schemes in the Finnish matriculation examination of literary skills]”. Virittäjä 115, no. 3 (lokakuuta 25, 2011). Viitattu kesäkuuta 12, 2024. https://journal.fi/virittaja/article/view/4548.