Berg, Maarit. ”Referointi, Erittelymuotti Ja Tekstitaidon Koe [Discourse Presentations and Expository Schemes in the Finnish Matriculation Examination of Literary Skills]”. Virittäjä 115, no. 3 (lokakuuta 25, 2011). Viitattu lokakuuta 7, 2022. https://journal.fi/virittaja/article/view/4548.