Tammelin-Laine, Taina. ”Aletaan alusta. Luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa”. Virittäjä 119, no. 2 (heinäkuuta 11, 2015). Viitattu heinäkuuta 22, 2024. https://journal.fi/virittaja/article/view/50957.