Salminen, Jutta. ”Mitä tarkoittaa <i>epäillä</i>? <i>Epäillä</i>-verbin polaarisesta merkitysvariaatiosta nykysuomessa”. Virittäjä 121, no. 1 (huhtikuuta 5, 2017). Viitattu helmikuuta 25, 2024. https://journal.fi/virittaja/article/view/52322.