Uusitupa, Milla, Vesa Koivisto, ja Marjatta Palander. ”Raja-Karjalan Murteet Ja Raja-Alueiden Kielimuotojen Nimitykset”. Virittäjä 121, no. 1 (huhtikuuta 5, 2017). Viitattu tammikuuta 29, 2023. https://journal.fi/virittaja/article/view/53121.