Honko, Mari, Scott Jarvis, ja Seppo Vainio. ”Lukijat Sanaston Monimuotoisuutta määrittämässä: Leksikaalisen Diversiteetin Tarkastelua määrällisen Ja Laadullisen Tutkimuksen Rajapinnassa”. Virittäjä 123, no. 1 (maaliskuuta 20, 2019). Viitattu tammikuuta 27, 2022. https://journal.fi/virittaja/article/view/59025.