Lappalainen, Hanna, Liisa Mustanoja, ja Michael O’Dell. ”Miten Ja Milloin yksilön Kieli Muuttuu? Helsinkiläisidiolektien Muutos Ja Muutoksen Tutkimuksen menetelmät”. Virittäjä 123, no. 4 (joulukuuta 15, 2019). Viitattu lokakuuta 26, 2020. https://journal.fi/virittaja/article/view/67808.