Pietikäinen, Sari. ”Kieli-Ideologiat Arjessa. Neksusanalyysi Monikielisen Inarinsaamenpuhujan kielielämäkerrassa [Language Ideologies in Practice: A Nexus Analysis of a Multilingual Inari Sámi speaker’s Language Biography]”. Virittäjä 116, no. 3 (marraskuuta 1, 2012). Viitattu lokakuuta 29, 2020. https://journal.fi/virittaja/article/view/7162.